Projectes Climàtics Industrials Barcelona

Projectes Climàtics - Instal·lacions de climatització

Instal·lacions de climatització
de qualitat i garanties a tota Catalunya

Telfs.  93.113.29.11  /  93.860.63.99

Mobil  677.48.17.08 - 677.48.17.07

e-mail: info@climabarcelona.com

Reparacions

ASSESSORAMENT TECNIC

 

A PROJECTES CLIMÀTICS volem oferir-los la millor solució en funció de les seves necessitats reals, i garantir-los la màxima eficiència en estalvi energètic.

Sol·liciti el nostre assessorament, li contactarem el més aviat possible.

El nostre Departament Tècnic està integrat per un conjunt d'experts professionals que acrediten una solvència contrastada en l'àmbit de les reparacions; tant en equips i instal·lacions industrials, com domèstics, comercials, i semi-industrials.

Quan rebem la comunicació d'una nova incidència per part del client, el nostre equip de tècnics s'encarrega d'iniciar amb la màxima diligència tot el procés de reparació, des del diagnòstic exacte de l'avaria fins la seva correcció i la posada en marxa de la instal·lació.

Les nostres actuacions es caracteritzen per ser dutes a terme mitjançant els següents principis: rapidesa i eficàcia ; ja que com empresa instal·ladora / mantenidora autoritzada tenim accés directe a tota la gamma de recanvis oficials dels fabricants de les primeres marques del mercat.

 

REPARACIONS AIRE CONDICIONAT (FRED I CALOR):

 • Substitució de peces avariades (recanvis oficials homologats)
 • S.A.T. (Servei d'Atenció Tècnica) de les primeres marques
 • Reparació d'equips industrials
 • Substitució de compressors (de totes les potències)
 • Detecció i reparació de fuites als circuits frigorífics
 • Càrregues de gasos frigorífics (per qualsevol tipus d'equip i circuit)
 • Recuperació i reciclatge de gasos no homologats, i substitució per gasos ecològics substitutius
 • Sanejament d'instal·lacions i connexions elèctriques
 • Neteja i modificació dels desaigües de condensació
 • Substitució de bombes de condensats d'aigua
 

REPARACIONS CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA:

 • Substitució de peces avariades (recanvis oficials homologats)
 • S.A.T. (Servei d'Atenció Tècnica) de les primeres marques
 • Substitució de calderes avariades o fora de normatives per calderes homologades de baix consum
 • Substitució i posada en marxa de cremadors
 • Substitució i certificació de dipòsits de gasoil homologats
 • Substitució de xemeneies deteriorades (esmaltades, inox-inox, xapa galvanitzada)
 • Adequació i correcció de deficiències als circuits de calefacció
 • Millora del rendiment mitjançant elements de regulació i control
 • Substitució de radiadors i aeroterms (incloent valvuleria)
 • Correcció d'anomalies per superar inspeccions tècniques obligatòries