Empresa instal·ladora - mantenidora de climatització
Instal·ladors de sistemes de calefacció industrial, comercial i domèstic

Calefacció

Instal·lació de sistemes de calor

Instal·lacions de calefacció

La filosofia de la nostra empresa es fonamenta en un tracte de proximitat i confiança, ja que cada client nou comporta el disseny d'un projecte a la mida de les seves necessitats reals. El seguiment intensiu de la nostra direcció tècnica, la supervisió constant de les diferents fases del projecte i el canal de comunicació permanentment obert cap al client, ens permeten minimitzar i eliminar qualsevol desviació respecte del pressupost acordat. D'aquesta manera, ens comprometem a un lliurament satisfactori i en els terminis establerts (clau en mà: posada en marxa) de qualsevol tipus d'instal·lació de calefacció, independentment del seu dimensionament:

 • Sistemes a gas (Instal·lacions individuals i comunitàries)
 • Sistemes a gasoil (Subministrament i instal·lació de dipòsits)
 • Sistemes elèctrics d'alta eficiència (Bomba de calor i aerotèrmia)
 • Sistemes amb suport d'energia solar tèrmica
 • Sistemes híbrids
 • instaladores-calefacion-01
 • instaladores-calefacion-02
 • instaladores-calefacion-03
 • instaladores-calefacion-04
 

Solucions òptimes per a cada instal·lació de calefacció

Per aquest motiu, la pròpia idiosincràsia del client i del projecte ens marcarà tant els sistemes de calefacció com la tecnologia a aplicar en cada cas, a fi de proporcionar una solució òptima sobre la base de les característiques específiques dels espais a climatitzar. La nostra oficina tècnica desenvolupa estudis personalitzats, buscant el màxim equilibri entre el confort, el consum energètic sostenible i un preu competitiu en qualsevol de les solucions plantejades:

 • Calderes i acumuladors per a aigua calenta sanitària
 • Generadors d'aire calent
 • Bombes de calor i equips d'aerotèrmia
 • Plaques solars tèrmiques
 • Radiadors d'alumini
 • Terra radiant
 • Conduccions d'aire (Difusors, reixes, toveres, i multi-toveres)

Eficiència energètica en instal·lacions de calefacció

Els esmentats sistemes i components per a calefacció seran eficientment programats mitjançant elements de regulació i control (Centraletes, termòstats, vàlvules de zona, claus termostàtiques, sondes ambient) per proporcionar un funcionament correcte de la instal·lació de calefacció i un estalvi significatiu en la seva factura energètica.

Apostem per marques líders al sector de la calefacció que cobreixin totes les gammes de la nostra demanda, tant al sector domèstic i residencial de gas (Saunier duval, Junkers, Baxi-Roca, Fondital) i gasoil (Ferroli, Domusa, Tifell, Baxi -Roca), així com a l'àmbit de la generació industrial d'aire calent (Met Mann). De la mateixa manera, ens encarreguem de fer efectives tant les garanties corresponents com la gestió dels recanvis oficials a reemplaçar per part dels diferents fabricants.

Finalment, els informem que la nostra empresa disposa de la documentació legal necessària per certificar i legalitzar davant els organismes d'inspecció i control (ECA) les instal·lacions tèrmiques en edificis (de qualsevol potència acumulada) que li siguin encomanades.

Sistemes de calefacció Sauinier Duval Sistemes de calefacció Junkers Sistemes de calefacció Baxi-Roca Sistemes de calefacció Fondital Sistemes de calefacció Ferroli Sistemes de calefacció Domusa Sistemes de calefacció Tifell Sistemes de calefacció industrial Met Mann