Projectes Climàtics Industrials Barcelona

Projectes Climàtics - Instal·lacions de climatització

Instal·lacions de climatització
de qualitat i garanties a tota Catalunya

Telfs.  93.113.29.11  /  93.860.63.99

Mobil  677.48.17.08 - 677.48.17.07

e-mail: info@climabarcelona.com

Aire Condicionat

ASSESSORAMENT TECNIC

 

A PROJECTES CLIMÀTICS volem oferir-los la millor solució en funció de les seves necessitats reals, i garantir-los la màxima eficiència en estalvi energètic.

Sol·liciti el nostre assessorament, li contactarem el més aviat possible.

La filosofia de la nostra empresa es fonamenta en un tracte proper i personalitzat, ja que cada nou client comporta el disseny d'un projecte a la mida de les seves necessitats reals. El seguiment intensiu de la nostra direcció tècnica, la supervisió constant de les diferents fases del projecte, i el canal de comunicació permanentment obert envers el client, ens permeten minimitzar i eliminar qualsevol desviació respecte al pressupost acordat. Per aquest motiu, ens comprometem a una entrega satisfactòria i en els terminis establerts (clau en mà: posada en marxa dels equips) de qualsevol tipus d'instal·lació d'aire condicionat, independentment de la seva dimensió:

 • INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS (Fàbriques i naus industrials, edificis i comunitats de propietaris, hotels)
 • INSTAL·LACIONS COMERCIALS (Locals, negocis, despatxos professionals)
 • INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES (Particulars, vivendes i unifamiliars)

D'aquesta forma, la pròpia idiosincràsia del client i del projecte ens marcarà tant els sistemes com la tecnologia a aplicar en cada cas, amb l'objectiu de proporcionar una solució òptima en funció de les característiques específiques dels espais a climatitzar. La nostra oficina tècnica desenvolupa estudis personalitzats, cercant el màxim equilibri entre el confort, el consum energètic sostenible, i un preu competitiu en qualsevol de les solucions plantejades:

 • SISTEMES AIRE/AIRE SPLIT I MULTI-SPLIT (MURALS, SOSTRE, CASSETTE)
 • SISTEMES DE RÈGIM VARIABLE (GAS ECOLÒGIC)
 • SISTEMES PER CONDUCTES I REIXES (AIRZONE)
 • SISTEMES D'AIRE-AIGUA (DISTRIBUCIÓ PER FAN-COILS)
 • CLIMATITZACIÓ DE SALES BLANQUES
 • EQUIPS VERTICALS D'IMPULSIÓ DIRECTA
 • EQUIPS ESPECIALS PER SALES DE SERVIDORS
 • VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D'AIRE
  (Pàrkings, naus industrials, i locals)
 • HUMIDIFICACIÓ I DESHUMIDIFICACIÓ
 • RECUPERADORS DE CALOR ENTÀLPICS
 • CORTINES D'AIRE

Els esmentats sistemes i equips seran programats eficientment mitjançant elements de regulació i control (centraletes, termòstats, reixes motoritzades, comportes, sondes de temperatura) per tal de garantir un òptim rendiment de la instal·lació i un estalvi significatiu a la seva factura energètica.

Apostem per marques líders al seu sector que cobreixin totes les gammes de la nostra demanda, com per exemple CARRIER, ROCA-YORK, CLIMAVENETA, DAIKIN, MITSUBISHI-ELECTRIC, PANASONIC, i ens encarreguem de fer efectives tant les garanties corresponents com la gestió dels recanvis oficials a reemplaçar (S.A.T. Propi).

A la finalització dels projectes que ens hagin estat encarregats, la nostra empresa acredita la documentació legal necessària per tal de CERTIFICAR i LEGALITZAR les INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (de qualsevol potència acumulada) davant dels organismes competents d'inspecció i control (ECA).