Empresa instal·ladora - mantenidora de climatització
Instal·ladors de sistemes de calefacció industrial, comercial i domèstic

Eficiència energètica

Climatització sostenible

Sistemes de climatització amb mínim consum

L'eficiència i la sostenibilitat representen factors diferencials en el desenvolupament econòmic present i futur, i per això disposem d'un departament d'enginyeria propi per presentar-nos davant dels nostres clients com a gestor energètic integral, acreditat per a la confecció i execució d'auditories energètiques orientades a la millora de les instal·lacions de climatització ja existents.

  • Instal·lació d'equips i tecnologies innovadores
  • Reducció del consum energètic entre un 30% i un 80%
  • Obtenció d'estalvi econòmic immediat a la factura
  • Impacte positiu en la sostenibilitat ambiental
  • Estudi sense compromís en instal·lacions de climatització

Serveis globals clau en mà: Auditories energètiques i estudis preliminars, plans econòmics de finançament i viabilitat de sistemes de climatització (taula d'amortització d'inversions), projecte i realització d'obres de modernització i millora, legalització i manteniment d'instal·lacions d'aire condicionat o calefacció, i comptabilitat energètica.

Instal·lacions de climatització sostenibles
 

A continuació us exposarem un breu conjunt de preguntes i respostes, que us permetrà comprendre de forma senzilla i didàctica les possibles aplicacions pràctiques al vostre negoci dels nostres serveis professionals de climatització altament especialitzats en els sectors hoteler, industrial, comercial o residencial.

què és una auditoria energètica?

Les auditories energètiques a les instal·lacions d'aire condicionat o de calefacció són una eina aplicable a qualsevol organització amb l'objectiu de desenvolupar un pla estructurat d'estalvi energètic. El seu punt de partida es localitza en un procés de recollida d'informació en forma de dades i evidències, els quals seran analitzats i classificats per quantificar el possible estalvi futur d'acord amb la implementació de les diferents mesures eficients proposades.

Coneixeré el meu estalvi futur amb l'auditoria energètica?

Per a cadascuna de les mesures de millora proposades es detallarà una estimació dels costos d'inversió, l'estalvi econòmic i energètic que en proporcionarà l'aplicació, i el període d'amortització a nivell comptable. Així mateix, el nostre anàlisi econòmic us exposarà un ordre de prioritats per a la realització dels projectes de climatització, en funció de la rendibilitat de cadascun d'ells i de la situació financera de la vostra empresa.

Què motiva fer una auditoria energètica?

Si esteu interessats en perseguir l'excel·lència i l'èxit empresarial, l'auditoria energètica es presenta com un instrument idoni per augmentar la rendibilitat del vostre negoci pel que fa al consum d'equips de climatització. La nostra finalitat és contribuir de manera directa a la maximització dels seus beneficis a través d'un triple estalvi: energètic, ambiental i econòmic. Els resultats obtinguts us proporcionaran un important avantatge competitiu en el vostre sector (reduirà els vostres costos sense alterar la qualitat del servei ofert als vostres clients), garantint el compliment de la legislació energètica, i mostrant públicament el compromís social i ambiental de la vostra companyia.