Projectes Climàtics Industrials Barcelona

Projectes Climàtics - Instal·lacions de climatització

Instal·lacions de climatització
de qualitat i garanties a tota Catalunya

Telfs.  93.113.29.11  /  93.860.63.99

Mobil  677.48.17.08 - 677.48.17.07

e-mail: info@climabarcelona.com

Manteniments

ASSESSORAMENT TECNIC

 

A PROJECTES CLIMÀTICS volem oferir-los la millor solució en funció de les seves necessitats reals, i garantir-los la màxima eficiència en estalvi energètic.

Sol·liciti el nostre assessorament, li contactarem el més aviat possible.

En totes les instal·lacions noves d'AIRE CONDICIONAT i de CALEFACCIÓ dissenyades i executades per la nostra empresa, el nostre Departament Tècnic els oferirà el servei de manteniment amb el propòsit de garantir el seu correcte funcionament, preservar un estat de conservació adequat, i allargar la vida útil dels equips.

Pel que respecta al manteniment dels equips i instal·lacions antigues de la seva propietat, no només cal recordar la obligatorietat que aquest sigui realitzat per una empresa autoritzada (d'acord a la normativa legal vigent establerta pels organismes d'inspecció i control de la Generalitat de Catalunya), sinó també remarcar l'estalvi indirecte que obtindran de la seva correcta aplicació a les fases preventiva i correctiva.

MANTENIMENT = ESTALVI GARANTIT

 • Allargar la vida útil dels equips i de les seves instal·lacions.
 • Prevenir i reduir la ràtio d'avaries als seus equips.
 • Disminuir l'impacte en la gravetat de les fallides inevitables.
 • Optimitzar el rendiment del sistema (en funció de les necessitats reals).
 • Millorar el confort que ofereix l'establiment als seus clients i treballadors.


VISITA TÈCNICA DE VERIFICACIÓ

 • INVENTARI DELS EQUIPS I DE LES INSTAL·LACIONS
 • SUPERVISIÓ DE L'ESTAT DELS COMPONENTS
 • CONFECCIÓ D'UNA PROPOSTA PERSONALITZADA
 • TARIFES DE PREUS A LA MIDA DE CADA PROPOSTA
 

RITE (REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES ALS EDIFICIS)

REIAL DECRET 1027/2007 (PUBLICAT AL BUTELLTÍ OFICIAL DE L'ESTAT)

ARTICLE 25. TITULARS I USUARIS

“El titular o usuari de les instal·lacions tèrmiques és responsable del compliment del RITE des del moment en que es realitza la seva recepció provisional, d'acord amb lo establert a l'article 12.1.c) de la Llei 21/1992, del 16 de juliol, d'Indústria, en lo que fa referència al seu ús i manteniment, sense que aquest manteniment pugui ésser substituït per la garantia”.

“El titular de la instal·lació serà responsable d'encarregar a una empresa mantenidora la realització del manteniment de la instal·lació tèrmica.”

ARTICLE 26. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS

“Les operacions de manteniment de les instal·lacions detallades al RITE seran executades per empreses mantenidores autoritzades.”

 

SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT:

(Inclou la totalitat d'instal·lacions i equips del centre)

 • MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT
 • MANTENIMENT CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
 • MANTENIMENT ELECTRICITAT I TELEFONIA
 • MANTENIMENT FONTANERIA

Proposta especialment dissenyada per hotels, hostals, cases rurals, restaurants, residències geriàtriques, centres de rehabilitació, comunitats de propietaris, gimnasos i clubs esportius, clíniques, farmàcies, laboratoris, edificis d'oficines, acadèmies i centres d'estudis, naus industrials, estructures comercials, etc.