Projectes Climàtics Industrials Barcelona

Projectes Climàtics - Instal·lacions de climatització

Instal·lacions de climatització
de qualitat i garanties a tota Catalunya

Telfs.  93.113.29.11  /  93.860.63.99

Mobil  677.48.17.08 - 677.48.17.07

e-mail: info@climabarcelona.com

Calefacció

ASSESSORAMENT TECNIC

 

A PROJECTES CLIMÀTICS volem oferir-los la millor solució en funció de les seves necessitats reals, i garantir-los la màxima eficiència en estalvi energètic.

Sol·liciti el nostre assessorament, li contactarem el més aviat possible.

La filosofia de la nostra empresa es fonamenta en un tracte proper i personalitzat, ja que cada nou client comporta el disseny d'un projecte a la mida de les seves necessitats reals. El seguiment intensiu de la nostra direcció tècnica, la supervisió constant de les diferents fases del projecte, i el canal de comunicació permanentment obert envers el client, ens permeten minimitzar i eliminar qualsevol desviació respecte al pressupost acordat. Per aquest motiu, ens comprometem a una entrega satisfactòria i en els terminis establerts (clau en mà: posada en marxa dels equips) de qualsevol tipus d'instal·lació de calefacció, independentment de la seva dimensió:

 • SISTEMES DE GAS (instal·lacions individuals i comunitàries)
 • SISTEMES DE GASOIL (subministrament i instal·lació de dipòsits)
 • SISTEMES DE PROPÀ
 • SISTEMES DE BIOMASSA
 • SISTEMES ELÈCTRICS (AMB EQUIPS BOMBA DE CALOR)
 • SISTEMES AMB SUPORT D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA
 • SISTEMES HÍBRIDS

D'aquesta forma, la pròpia idiosincràsia del client i del projecte ens marcarà tant els sistemes com la tecnologia a aplicar en cada cas, amb l'objectiu de proporcionar una solució òptima en funció de les característiques específiques dels espais a climatitzar. La nostra oficina tècnica desenvolupa estudis personalitzats, cercant el màxim equilibri entre el confort, el consum energètic sostenible, i un preu competitiu en qualsevol de les solucions plantejades:

 • CALDERES I ACUMULADORS PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA
 • GENERADORS D'AIRE CALENT
 • BOMBES DE CALOR
 • PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES
 • RADIADORS D'ALUMINI
 • TERRA RADIANT
 • CONDUCCIONS D'AIRE (DIFUSORS I REIXES)
 • AEROTERMS

Els esmentats sistemes i equips seran programats eficientment mitjançant elements de regulació i control (centraletes, termòstats, vàlvules de zona, claus termostàtiques, sondes de temperatura) per tal de garantir un òptim rendiment de la instal·lació i un estalvi significatiu a la seva factura energètica.

Apostem per marques líders al seu sector que cobreixin totes les gammes de la nostra demanda, com per exemple SAUNIER DUVAL, JUNKERS, BAXI-ROCA, FERROLI, RAYCO, RUNTAL, i ens encarreguem de fer efectives tant les garanties corresponents com la gestió dels recanvis oficials a reemplaçar (S.A.T. Propi).

A la finalització dels projectes que ens hagin estat encarregats, la nostra empresa acredita la documentació legal necessària per tal de CERTIFICAR i LEGALITZAR les INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (de qualsevol potència acumulada) davant dels organismes competents d'inspecció i control (ECA).

 

ALTRES SERVEIS:

 • SUBSTITUCIÓ DE CALDERES (Gas, Gasoil, Propà, Biomassa)
 • MUNTATGE I LEGALITZACIÓ DE DIPÒSITS DE GASOIL