Projectes Climàtics Industrials Barcelona

Projectes Climàtics - Instal·lacions de climatització

Instal·lacions de climatització
de qualitat i garanties a tota Catalunya

Telfs.  93.113.29.11  /  93.860.63.99

Mobil  677.48.17.08 - 677.48.17.07

e-mail: info@climabarcelona.com

SERVEIS I ACTIVITATS PROFESSIONALS

L'equip humà de PROJECTES CLIMÀTICS desitja presentar-se amb aquestes línies i oferir-los els serveis i activitats professionals que desenvolupa com empresa autoritzada i homologada per la Conselleria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya pel disseny i execució de projectes de:

 • CLIMATITZACIÓ (INDUSTRIAL, COMERCIAL, DOMÈSTICA)
 • AIRE CONDICIONAT (FRED I CALOR)
 • CONDUCTES D'AIRE (IMPULSIÓ PER REIXES I DIFUSORS)
 • CALEFACCIÓ (GAS, GASOIL, PROPÀ, BIOMASSA, TERRA RADIANT)
 • VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D'AIRE
 • TRACTAMENT D'AIRE (HUMIDIFICACIÓ I DESHUMIDIFICACIÓ)
 • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (AUDITORIES, PLANS D'ACTUACIÓ, COMPTABILITAT ENERGÈTICA)
 • ENERGIA SOLAR, ENERGIES RENOVABLES
 • ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ (TECNOLOGIA LED)
 • FONTANERIA I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
 • INSTAL·LACIONS DE GAS
 • INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES

 

DEPARTAMENT TÈCNIC I D'ENGINYERIA

L'experiència acumulada pel nostre DEPARTAMENT TÈCNIC i d'ENGINYERIA, i la seva evolució permanent en funció de les innovacions tecnològiques del sector , ens permet acompanyar i guiar als nostres clients en totes les fases del procés amb el suport d'un SERVEI INTEGRAL de QUALITAT i GARANTIES (atenció personalitzada, confort dels usuaris, i cobertura postvenda):

 • DISSENY DEL PROJECTE I CÀLCUL REAL DE NECESSITATS
 • TUTORIA PER L'APLICACIÓ DE L'ESTALVI ENERGÈTIC
 • GESTIÓ I TRAMITACIÓ DE PLANS DE FINANÇAMENT
 • ASSESSORAMENT TÈCNIC I PRESENTACIÓ DE SOLUCIONS
 • INSTAL·LACIONS NOVES (INDIVIDUALS I COMUNITÀRIES)
 • MODIFICACIÓ, ADAPTACIÓ, I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS
 • CERTIFICACIÓ I LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS
 • MANTENIMENT DELS EQUIPS I LES INSTAL·LACIONS
 • REPARACIONS (RECANVIS OFICIALS DE LES PRIMERES MARQUES)

 

COMPROMÍS I CERTIFICATS DE GARANTIA

Per una altra banda, volem posar de manifest la nostra decidida aposta per l'eficiència energètica i el consum sostenible, així com el nostre ferm compromís amb el medi ambient (emprem productes respectuosos amb l'ecologia en les seves emissions, i de baixa sonoritat acústica). D'aquesta forma podem repercutir directament als nostres clients un valor afegit complementari a l'eficàcia i agilitat del nostre personal tècnic i a la qualitat dels equips i dels materials seleccionats (acreditats per la garantia dels principals fabricants del mercat).

En darrer lloc, els informem que la nostra empresa disposa de la documentació oficial necessària (d'acord a les normatives vigents dels organismes competents d'inspecció i control, ECA) per tal de certificar i legalitzar els treballs contractats pels nostres clients. Tanmateix, garantim el compliment de totes les exigències legals tant en matèria de Prevenció de Riscos Laborals com de responsabilitat civil en totes les nostres instal·lacions.

 • RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya)
 • CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
  (Delegació Vallès Oriental)
 • GENERALITAT DE CATALUNYA – GOBIERNO DE ESPAÑA – UNIÓN EUROPEA
 • Certificat per la manipulació de gasos fluorats
  (sense restricció de pes en kgs.)
 • REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES
  (REA - SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ)
  (GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D'EMPRESA)
 
 • GREMI D'INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL
  (Associació d'instal·ladors d'Electricitat, Fontaneria, Gas, i Afins)

  ASSOCIACIÓ DE GREMIS D'INSTAL·LADORS DE CATALUNYA

  Instal·lador – Mantenidor Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
  Instal·lador – Mantenidor Calefacció i Aigua Calenta Sanitària
  Instal·lador de Gas
  Instal·lador d'Instal·lacions petrolíferes
  Instal·lador d'Aigua
  Instal·lador – Mantenidor d'Electricitat (Baixa Tensió)