Projectes Climàtics Industrials Barcelona

Projectes Climàtics - Instal·lacions de climatització

Instal·lacions de climatització
de qualitat i garanties a tota Catalunya

Telfs.  93.113.29.11  /  93.860.63.99

Mobil  677.48.17.08 - 677.48.17.07

e-mail: info@climabarcelona.com

Eficiència Energètica

ASSESSORAMENT TECNIC

 

A PROJECTES CLIMÀTICS volem oferir-los la millor solució en funció de les seves necessitats reals, i garantir-los la màxima eficiència en estalvi energètic.

Sol·liciti el nostre assessorament, li contactarem el més aviat possible.

L'eficiència i la sostenibilitat representen factors diferencials en el desenvolupament econòmic present i futur ; i és per aquest motiu que disposar d'un DEPARTAMENT d'ENGINYERIA propi ens permet presentar-nos davant dels nostres clients com un GESTOR ENERGÈTIC INTEGRAL, acreditat per la confecció i execució d'auditories energètiques.

  • UNITS PER OFERIR ALS NOSTRES CLIENTS EL MILLOR SERVEI EN MATÈRIA D'ESTALVI
  • REDUEIXI LA SEVA FACTURA ENERGÈTICA FINS EN UN 80%
  • ESTUDI SENSE COMPROMÍS EN INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

SERVEIS GLOBALS CLAU EN MÀ: Auditories energètiques i estudis preliminars, plans econòmics de financiació i viabilitat (taula d'amortització d'inversions), disseny del projecte i realització d'obres de modernització i millora, legalització i manteniment d'instal·lacions, i comptabilitat energètica.

A continuació, els exposem un breu conjunt de preguntes i respostes que els permetrà comprendre de forma senzilla i didàctica les possibles aplicacions pràctiques al context del seu negoci dels nostres serveis professionals, altament especialitzats als sectors hoteler, industrial, comercial, i residencial.

QUÈ ÉS UNA AUDITORIA ENERGÈTICA?

L'auditoria energètica és una eina aplicable a qualsevol organització amb l'objectiu de desenvolupar un pla estructurat d'estalvi energètic. El seu punt d'origen es localitza en un procés de recollida d'informació en forma de dades i evidències, les quals seran analitzades i classificades per tal de quantificar el possible estalvi futur en base a la implantació de les diferents mesures d'eficiència proposades.

CONEIXERÉ EL MEU ESTALVI FUTUR AMB L'AUDITORIA ENERGÈTICA?

Per cadascuna de les mesures de millora proposades es detallarà una estimació dels costos de la inversió, l'estalvi econòmic-energètic que proporcionarà la seva aplicació, i el seu període d'amortització a nivell comptable. Tanmateix, les nostres anàlisis econòmiques els presentaran un ordre de prioritats per la realització dels projectes, en funció de la rendibilitat de cadascun d'ells i de la situació financera de la seva empresa.

QUÈ MOTIVA LA REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA ENERGÈTICA?

Si vostè es troba interessat en perseguir l'excel·lència i l'èxit empresarial, l'auditoria representa l'instrument idoni per incrementar la rendibilitat del seu negoci. La nostra finalitat és contribuir de forma directa a maximitzar els seus beneficis mitjançant un triple estalvi: energètic, ambiental, i econòmic. Els resultats obtinguts els proporcionaran un important avantatge competitiu al seu sector (reduirà els seus costos sense alterar la qualitat del servei ofertat als seus clients), garantint alhora el compliment de la legislació energètica, i mostrant públicament el compromís social i ambiental de la seva companyia.